Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2012

Blinder
Nie ma żadnych zdjęć,
tylko pamięć chowa to co jest.
Ktoś zbyt bardzo chciał
siłą opanować własny strach.

March 26 2012

Blinder
Cry alone, and die alone.
Pray alone, and stay alone.
— Glen Hansard & Marketa Irglova

June 08 2011

Blinder
5605 d80f 500
Reposted byonemanstudio onemanstudio
Blinder
Jadą braciszkowie moje, jadą Czarne kowboje. Trochę się ich boję ..... w pistoletach mają ołowiane chujowe nastroje...
— Czarne Kowboje
Reposted byquiz quiz

June 07 2011

Blinder
Już kiedyś komuś mówiłem, że coś mnie w niej niepokoi, ostatnio znowu przesadziła i było to widoczne bardziej niż poprzednio, ale jak zwykle nikt mnie nie chce słuchać. Ostatni raz słuchałem tej pysznej kobiety. 
Reposted byamarantowa amarantowa
Blinder
Ja nie bardzo wiem kim jestem sam, a ja trochę inny niż ten świat. Chciałbym chyba, nie chcę nic...
— Gadające głowy
Blinder

Im bardziej wierzę w Boga tym jest gorzej...... Każdy dzień jest kolejnym zjazdem.... Powoli dostrzegam koniec.

Blinder
Kartki z zeszytu na wietrze, rozerwane sny...  
— Myslovitz

May 31 2011

Blinder
Trzymam szaleństwo na uwięzi.
— 9/1

May 28 2011

Blinder
Kto śpiewa - podwójnie się modli, kto fałszuje - potrójnie, a kto słucha fałszujących, ten poczwórnie.
— Ania B.

May 27 2011

Blinder
Był sobie chłopiec,
I była tam dziewczynka,
I jeśli by tylko mogli
Opuściliby ten świat,
Próbowali długo, wybrali strzał,
I tak pewnego dnia odfrunęli.

Patrz teraz na nich,
Idą razem w parze,
Jakoś im się udało,
Odnaleźć swoją Ziemię Obiecaną
 
To proste, że
Nie należy patrzeć wstecz
I płakać, płakać przez to, co było niezrozumiałe.
Jeśli uważasz, że to obłudne,
Nie chcesz, dobrze,
Ale ten chłopiec i dziewczynka postanowili opuścić nas na dobre.
— Czesław

May 24 2011

Blinder

May 22 2011

Blinder
Dopełniło się.

May 08 2011

Blinder
A ja wam powiadam, abyście wogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla; Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak - tak, nie - nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.
— Mt 5, 34-37
Blinder
Nigdy nie negocjujcie z szatanem...
— ktoś
Reposted byszkarlat szkarlat

May 04 2011

Blinder
Utopię waszą utopię, utopię w potopie,..
— Lao Che, Gospel
Reposted bydullworldOutside-the-box
Blinder

- Co tam u was ?

- Jak na wojnie, tu pierdolnie tam pierdolnie, znów spokojnie.

— Lao Che, Powstanie Warszawszkie
Reposted byOutside-the-boxdullworldbansujdziwkouskidsknoweffystonemjustIampoulerRapPlunhappysmlehowylubastonerrsilence89eXYZjaimojanieswiadomoscziebinadariankaxdpalenieszkodzizdrowiuHeart-Shaped-BoxHoHokasias3112paradoksakrewnegacjamaciusiabrystol

April 29 2011

Blinder
Zraniona dusza ma tak wiele do powiedzenia.
A tak często milczy.
Reposted fromnyuu nyuu
Blinder
3679 6472
Reposted fromhalucine halucine viaamarantowa amarantowa
Blinder
No i Dupa ...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl